Vice Versa is in te schakelen als adviseur en uitvoerder van kunst & cultuurprojecten:

 • als inspirator, sparringpartner of kwartiermaker bij de ontwikkeling van nieuwe projecten
 • als organisator van evenementen of voor deelaspecten van een evenement
 • als voorzitter/begeleider van werkgroepen
 • als ontwikkelaar van projectplannen
 • als communicatieadviseur 
 • als tekstschrijver van uiteenlopende communicatiemiddelen

Jarenlang heb ik gewerkt als cultuurmakelaar. Ik  adviseerde en ondersteunde gemeenten bij hun kunst en cultuurbeleid en legde verbindingen met het culturele veld. Als verbinder breng ik nog steeds graag mensen bij elkaar. Door initiatief aan te wakkeren versterk ik het werkveld van kunst en cultuur en stimuleer ik culturele activiteiten.

Een greep uit de projecten

 • Staphorst 200 jaar: Staphorst op de catwalk, poezieproject voor jongeren
 • Kampen: Kwartiermaker Cultuurfonds Kampen, programmering en organisatie publieksevenement opening Hanzelijn
 • Steenwijkerland: Kwartiermaker Cultuurprofiel Evenementen Steenwijkerland en grondlegger van Evenementenacademie
 • Week van de Amateurkunst in Ommen, Dalfsen, Hardenberg, Staphorst, Kampen en Steenwijkerland
 • Hardenberg: Lid stuurgroep Vechtdalzomerfestival 
 • Dalfsen: procesbegeleider DNA van Dalfsen, verbeelding identiteit van gemeente per dorpskern, teamlid vermarkten archeologische vondsten, ontwikkelaar gedichtenroute
 • Betrokken bij ontwikkeling van Cultuurnota's voor Kampen, Staphorst, Dalfsen en Ommen (participatie inwoners, instellingen en organisaties o.a. via interviews en inzet van Social Media)
 • Zwolle: Stadkamer: eindredactie magazine cultuureducatie vo, aanbieder cultuureducatieproject Poezie op Straat 
 • Deventer: Kunstcircuit: Stretegisch Beleidsplan
 • Rijnbrink Cultuureducatie: Xpeditie Cultuureducatie, projectleider website cultuuronderwijsoverijssel.nl, lid stuurgroep en communicatieadviseur OverCultuur.nl, ondersteuner Klankbordgroep Bestuurlijk Kader  
 • Buurtcultuurfonds Gemeente Zwolle, lid adviescommissie
 • Culturele Verkenner Stedelijke Regio Zwolle