Vice Versa is in te schakelen als adviseur en uitvoerder van kunst & cultuurprojecten:

 • als aanjager, inspirator, sparringpartner of kwartiermaker bij de ontwikkeling van nieuwe projecten
 • als organisator van evenementen of voor deelaspecten van een evenement
 • als reisleider en organisator van kunst en cultuurreizen
 • als voorzitter/begeleider van werkgroepen
 • als ontwikkelaar van projectplannen
 • als communicatieadviseur 
 • als tekstschrijver van uiteenlopende communicatiemiddelen

Jarenlang heb ik gewerkt als cultuurmakelaar. Ik  adviseerde en ondersteunde gemeenten bij hun kunst en cultuurbeleid en legde verbindingen met het culturele veld. Als verbinder breng ik nog steeds graag mensen bij elkaar. Door initiatief aan te wakkeren versterk ik het werkveld van kunst en cultuur en stimuleer ik culturele activiteiten.

Een greep uit de uitgevoerde projecten

 • Erasmus+: organisatie van studiereis naar Helsinki met de focus op cultuureducatie, bibliotheken en Multifunctionele Organisaties
 • Provincie Overijssel: onderzoek naar de verbinding tussen cultuurparticipatie en het sociaal domein;
 • Hardenberg: Procesbegeleider lokaal convenant cultuuronderwijs gemeente Hardenberg; 
 • Zwolle: Stadkamer: cultuureducatieproject Poezie op Straat, Project Briljant: kunst & ouderen, ondersteuner BuurtCultuurfonds Zwolle (aanjager cultuurparticipatie in Zwolse wijk De Pierik); training coachingsvaardigheden voor kunstvakdocenten;
 • Staphorst: Procesbegeleider participatietraject nieuw cultuurbeleid;
 • Rijnbrink Cultuureducatie: Xpeditie Cultuureducatie,ondersteuner Klankbordgroep Bestuurlijk Kader Cultuuonderwijs Overijssel. training gesprekstechnieken voor kunstvakdocenten